Проведення чергових зборів акціонерів Товариства

Товариство повідомляє Вас про проведення чергових зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 12:45 у приміщенні активного залу Товариства. Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 18.04.2016р. за аказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам – документ (паспорт), ща посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів – 12:30. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Орбання Голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 3. Затвердження рісного звіту Товариства за 2015 рік. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015. 4. Затвердження розподілу і збитків Товариства у 2015р. з урахохуванням вимог, передбачених законом. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження звіту Наглядової ради у 2015 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження звіту Правління у 2015р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 8. Внесення змін до Статуту Товариства. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в наступному порядку за адресою: 07400. м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53. у робочі дні – по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год до 15.00 год. (перерва 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа – Головний бухгалтер. З усіх питань проведення загальних хборів акціонерів звертатися за адресою: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар незалежності, буд. 53, тел. (04594) 6-63-09. Наглядова рада Товариства
23.06.16

08.04.16

Зворотній дзвiнок

Ми Вам передзвонимо
найближчим часом

Це поле обов’язкове для заповнення

Некоректне введення

Це поле обов’язкове для заповнення

Некоректне введення

Дані не передаються третім особам

Ваші дані не передаються третім особам

Ми Вам передзвонимо

Это поле обязательное для заполнения

Некорректный ввод

Это поле обязательное для заполнения

Некорректный ввод

Ваші дані не передаються третім особам